Kayıtlı Bölgelerim
  !

  DİKKAT!

  • İstanbul'da kasım ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 15.5, yağışlı gün sayısı ise 11
  • Salı İstanbul sağanak yağmurlu, en fazla 8-9 derece

  GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

   

  1. Tanımlar

  Bu politika kapsamında;

  Doğuş Yayın Grubu [“DYG”]: Sitenin sahibi Doğuş Yayın Grubu A.Ş.’yi,
  İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen üye, abone, çevrimiçi ziyaretçi, fiziksel ziyaretçi, müşteri, tedarikçi, izleyici gibi gerçek kişiyi,
  Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
  Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
  NTV: NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.’yi,
  Site: http://www.ntvhava.com adresinde yer alan web sitesini,
  Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
  Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
  5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u,
  6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
  ifade eder.

   

  2 NTV Tarafından Kişisel Verisi İşlenen Kişi Grupları, Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Diğer Bilgiler

  2.1 Çevrimiçi Ziyaretçi

  2.1.1 İşlenen Kişisel Veriler ve Veri Kategorileri

  NTV Hava; site, mobil uygulama veya mobil internet sitesini ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçilerin aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işlemektedir. Her bir kategoriye ilişkin olarak parantez içinde yer verilen veri türleri örnek olarak verilmiştir:

  • işlem güvenliği verisi (web trafik bilgisi)

  • ziyaretçi işlem verisi (web sayfası&app gezinti bilgisi)

  • hukuki işlem bilgisi/olay yönetimi bilgisi (IP adresi)

  • pazarlama bilgisi (cookie bilgisi)

  • lokasyon bilgisi – Kullanıcının izin vermesi koşuluyla

  2.1.2 Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

  NTV Hava, çevrimiçi ziyaretçilerine ilişkin olarak işlediği kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktadır:

  • Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimi tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

  • Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

  • Veri Sorumlusu tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

  • Kullanıcı tercih ettiği coğrafi lokasyona göre içerik gösterilmesi

  NTV Hava bu kişisel verileri, işlediği kişisel verinin türüne bağlı olarak; yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve mevzuata uyumun sağlanması gibi hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir.

  2.1.3 NTV Hava’nın İşlediği Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabileceği, Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

  Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel veriler, 5651 Sayılı Kanun uyarınca hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır. Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel veriler 2 yıl süre ile saklanmaktadır.

   

  3 Çerez’ler (Cookie) Hakkında Bilgilendirme

  NTV Hava; Site, mobil uygulama veya mobil internet sitesini ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçilerin, ziyaret ve gezinme deneyimlerini iyileştirmek ve gezinme alışkanlıklarını izlemek amacıyla çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerezlerle ilgili olarak Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

   

  4 İlgili Kişinin Haklarının Neler Olduğu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

  NTV Hava; Site, mobil uygulama veya mobil web sitesini ziyaret eden kullanıcıların işlenen kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar ve bu hakların nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yer almaktadır.

   

  Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Önlemler

  Kişisel Veriler’in korunması Şirketimiz için önemli bir konudur. İşlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliği ile ilgili detaylı bilgi DYG Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yer almaktadır.

   

  NTV Hava Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler

  NTV Hava Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda mevzuat gereği veya organizasyonel ve biçimsel değişiklikler yapılabilir. Bu değişiklikler Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın internet sitesinde/mobil uygulamada/mobil sitede yayınlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır. Kullanıcı/Üye/Aboneler, varsa Kişisel Verileri de içeren üyelik bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden Şirketimiz’e ulaşarak da iletebilir. Talepler en kısa sürede değerlendirilerek uygulamaya alınacaktır.

   

  Mart 2018

  NTV Hava Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamızın kapsamı; KVK Kanunu Madde 10 ve 13 hükümleri uyarınca genişletilmiş olup kişisel verilerinize ilişkin süreç ve faaliyetlerimiz konusunda şeffaflık sağlamak amacıyla ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur.

  Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız güncellenen versiyonunda; kişisel verileri işlenen kişi grupları, kişisel veri kategorileri, kişisel verilerin işlendiği iş süreçleri, kişisel veri güvenliği sağlanmasına yönelik alınan tedbirler ve her bir kişisel veri kategorisine ilişkin saklama sürelerine ilişkin detaylı bilgiler içermektedir.